Di linh xuân NÙ TAM BỐ

350,000 290,000

Đây là dòng gieo hạt cũng như những cây phong lan tự thụ phấn mọc trong rừng, nhưng bây giờ công nghệ đã tiên tiến gieo hạt ra chai nuôi trồng có thể mọc ngay tại khu vườn nhà mình

0982 737 536