Phân bón lá 6-30-30+TE (100g)

22,000

  • Là phân bón cho thời kỳ chuẩn bị hoa.
  • Nên phun vào thời kỳ chuẩn bị mùa hoa kết trái, chuyên dùng cho hoa, cây cảnh
  • Phun cho mầm hoa ở giai đoạn chuẩn bị kích thích cho ra hoa, trổ nhiều và trổ đồng loạt, làm dai cuốn, chống rụng hoa và trái non
Danh mục:
0982 737 536